Splošna predstavitev


 

Luče, tipična predalpska vasica in hkrati sedež istoimenske občine, leži ob sotočju rek Savinje in Lučnice v zgronjem delu Zgornje Savinjske doline. Hribovita pokrajina, obdana z gozdnatimi pobočji Dleskovške planote, Raduhe in Rogatca ponuja številne priložnosti za raziskovanje in vznemirljiva doživetja v vseh letnih časih. 

 

Kot vas se Luče v pisnih virih prvikrat pojavijo leta 1241, kot sedež urada gornjegrajske samostanske gospoščine pa leta 1426 v urbarju benediktinskega samostana v Gornjem gradu. Kot občina so Luče prvič omenjene leta 1593. Današnja občina Luče je bila ustanovljena konec leta 1994, ko je iz nekdanje skupne mozirske občine nastalo več novih občin.

 

Ljudje na tem območju že stoletja živijo in delajo z naravo, še vedno pa sta najpomembnejša nosilca razvoja gozdarstvo ter kmetijstvoPlaninstvo, gorsko vodništvo, ob tem pa tudi turizem na kmetijah ima tod že dolgoletno tradicijo. Ohranjeno naravno okolje in kulturno izročilo naših prednikov so nedvomne primerjalne prednosti Luč in okolice. Dobro ohranjeni so viri in navade, ki izhajajo iz gozdarske tradicije.

 

Lučani so nekoč sloveli kot odlični gozdarji ali po domače 'vlcarji', posebej pa so sloveli tako imenovani 'rižmojstri', ki so skrbeli za spravljanje hlodovine v dolino po strmih drčah ali 'rižah'. V preteklosti je k preživetju pripomogel tudi bogat ulov rib iz potoka Lučnica, ki so jih ženske v posodah v koših na hrbtu nosile tja do Ljubljane. Tega se Lučani spominjajo tudi v svojem grbu.

 

Najbolj obiskana med turističnimi zanimivostmi je Snežna jama pod Raduho, ki predstavlja svojstven biser visokogorskega krasa. Obnovljene kašče, mlini, žage in druge etnološke zanimivosti se s pomočjo zavednih domačinov vztrajno upirajo zobu časa.

 

Med zgodovinskimi kulturnimi spomeniki ima večji pomen farna cerkev sv. Lovrenca, prvič omenjena leta 1426. Sedanja stavba izvira iz 17. stoletja, ki ji je bil v 18. stoletju dodan prezbiterij. Prvotno je bila cerkev podružnica gornjegrajske prafare, kot vikariat pa se je izločila konec 15. stoletja. Poleg cerkve se nahaja v alpskem slogu obnovljeno župnišče.

 

Iz teh krajev je doma Blaž Arnič, samorastniški skladatelj, ki je v slovenski glasbi pustil neizbrisen pečat. Pred osnovno šolo v Lučah, ki nosi njegovo ime, stoji doprsni kip tega znamenitega glasbenega ustvarjalca. Po njem se imenuje tudi vsakoletni marčevski pohod lučkih planincev na Raduho.