Koklejske kašte


Nad vasjo Luče, v bližini kmetije Koklej, se nahaja zbirka kmečkih stavb, ki so v preteklosti predstavljale pomemben sestavni del življenja na tem območju.

 

Vsi zbrani objekti so bili prestavljeni iz okolice Luč in Ljubnega ter predstavljajo ohranjeno kulturno stavbno dediščino naše doline. Zbirka obsega štiri kašče, dve preužitkarski koči ter kapelo.

 

Posamezne stavbe so stare tudi do 250 let, v skupni starosti skoraj 1200 let. Obiskovalci si lahko ogledajo tudi urejeno zbirko etnoloških predmetov. Ogled je možen po predhodnem dogovoru. 

 

Informacije: 

Jože Kaker

Podveža 10, 3334 Luče

+386 41 570 232
+386 31 413 057
navrhu@gmail.com