Kulturna dediščina


   

Cerkev sv. Lovrenca

 

Cerkev sv. Antona Puščavnika

 

Juvanova hiša

Farna cerkev je prvič omenjena leta 1426, sedanjo obliko pa je dobila ob koncu 17. stoletja.   Podružna cerkev se nahaja v zgornjem delu doline Podvolovljek.  

Juvanova hiša spada med najstarejše hiše v Lučah in je razglašena za kulturni spomenik. 


   

Žagerski mlin

 

Koklejske kašte

 

Kapela na Molički planini

Edini še delujoči mlin na vodni pogon v zgornjem delu Zgornje Savinjske doline.   Zbirka kmečkih stavb se nahaja nad vasjo Luče, v bližini kmetije Koklej.   S 1780 metri nadmorske višine je bila v času postavitve najvišje ležeča kapela na Slovenskem.